Политика за Поверителност

1. Въведение

Overcome Bulimia се намира на адрес at https://overcomebulimia.com/ („уебсайт“)  и се урежда със следната политика за поверителност. Поверителността на уебсайта ни е много важна за нас и сме ангажирани да я пазим. Тази полица обяснява какво ще направим с личните ви данни.

2. Събиране на лични данни

Следните видове лична информация може да бъдат събирани, съхранявани и използвани:

 1. информация за компютъра ви, включваща вашия IP адрес, географско местоположение, тип и версия на браузъра ви и операционна система;
 2. информация за посещенията ви и употребата на този уебсайт, включително референтния източник, продължителност на посещение, гледания на страници и уебсайт навигация;
 3. информация, която въвеждате, когато създавате профил в нашия уебсайт – например имейл адрес, име, рождена дата;
 4. информация като името ви и имейл адреса ви, които сте въвели, за да настроите абонаменти към нашите имейли и/или бюлетини;
 5. информация, свързана с всичко, което закупувате, услугите, които използвате или трансакции, които правите чрез нашия уебсайт, които съдържат вашето име, адрес, телефонен номер, имейл адрес и данни на кредитната карта;
 6. информация, съдържаща се във всяка комуникация с нас, изпратена ни чрез имейл или чрез уебсайта ни, включително съдържанието на комуникацията и метаданните;
 7. всяка друга лична информация, която ни изпращате.

3. Използване на личната ви информация

Лична информация, подадена до нас чрез уебсайта ни, ще бъде използвана за целите, уточнени в тази полица или в съответните страници на уебсайта. Може да използваме личната ви информация за:

 1. администриране на нашите уебсайт и бизнес;
 2. персонализиране на уебсайта ни за вас;
 3. активиране на употребата ви на услуги, налични в уебсайта ни;
 4. да ви изпращаме артикули, закупени чрез уебсайта ни;
 5. доставяне на услуги, закупени чрез уебсайта ни;
 6. да ви изпращаме немаркетингови рекламни комуникации;
 7. да ви изпращаме имейл известия, които конкретно сте заявили;
 8. да ви изпращаме нашия имейл бюлетин, ако сте го заявили (можете да ни информирате по всяко време, ако вече не желаете да получавате бюлетин);
 9. да ви изпращаме маркетингови комуникации, свързани с нашия бизнес или бизнесите на внимателно подбрани трети лица, които смятаме, че биха представлявали интерес за вас, чрез публикация или, ако конкретно сте се съгласили с това, чрез имейл или подобен канал (можете да ни информирате по всяко време, ако вече не желаете да получавате маркетингови комуникации);
 10. справяне със запитвания и оплаквания, направени от или за вас, които са свързани с уебсайта ни;
 11.  предпазване на уебсайта ни и предотвратяване на измама;
 12. потвърждение на съгласие с нашите правила и условия, ръководени от употребата на уебсайта ни (включително показването на лични съобщения, изпратени чрез услугата на сайта ни за лични съобщения).

4. Оповестяване на лични данни

 1. Можем да разкрием вашата лична информация на всеки от нашите служители, служители, застрахователи, професионални съветници, агенти, доставчици или подизпълнители, както е необходимо за целите, изложени в тази полица.
 2. Може да споделяме вашата информация с трети страни, когато изрично ни разрешите да споделяме вашата информация.
 3. Освен това можем да използваме доставчици на услуги на трети страни, за да обслужваме различни аспекти на уебсайта. Използването на личната ви информация от всеки доставчик на услуги на трета страна е продиктувано от съответните им политики за поверителност.
 4. В момента използваме следните доставчици на услуги на трети страни:
  •  Google Analytics: тази услуга проследява използването на уебсайта и предоставя информация като препращане на уебсайтове и действия на потребителите в уебсайта. Google Analytics може да заснеме вашия IP адрес, но друга лична информация не се улавя от Google Analytics. 
 5. С изключение на случаите, когато това се изисква от закона, ние няма да продаваме, разпространяваме или разкриваме вашите имейл адреси или друга лична информация без вашето съгласие. Mожем да разкриваме или прехвърляме лична информация, събрана чрез уебсайта, на трети страни, които придобиват цялата или част от нашия бизнес, което може да е резултат от сливане, консолидация или покупка на всички или на част от нашите активи или в връзка с всяко производство по несъстоятелност или реорганизация, заведено от или срещу нас.

5. Запазване на лична информация

 1. Този раздел излага нашите политики и процедури за запаметяване на данни, които са разработени да подпомагат да гарантираме, че се съобразяваме с правните си задължения за запаметяване и изтриване на лична информация.
 2. Продължителността на съхранение на личните Ви данни зависи от целите на обработването, за които са събрани. В най-общия случай, личните данни, които обработваме с цел администриране на регистрирания от Вас профил, се съхраняват за времето на съществуването на профила (до изтриването му от Ваша страна). Моля, имайте предивд, че определни лични данни биха могли да продължат да се съхраняват след изтриване на профила, напр. личните данни, фигуриращи в издадени фактури.

6. Изменения

Запазваме си право да променяме и актуализираме тази полица, по всяко време, като не сме длъжни да ви уведомяваме по друг начин, освен като публикуваме нова версия в нашия уебсайт. Трябва да проверявате тази страница, за да се уверите, че разбирате всички промени на полицата. Понякога може да ви известим за промените в тази полица, като ви изпратим имейл.

7. Вашите права

Субектите на лични данни имат редица права, а именно:

– право на достъп /имате право да получите информация от нас за Вашите лични данни, които обработваме и др./;

– право на коригиране /имате право да искате от нас да поправим неточни лични данни, с които разполагаме и др./;

– право да бъдете забравени /може да поискате от нас да изтрием всички Ваши лични данни, с които разполагаме, но следва да имате предвид, че съществуват редица обстоятелства, при които искането Ви за изтриване съвсем законно няма да бъде уважено/;

– право да поискате ограничаване на обработването /в случай, че не желаете да ги изтрием, а временно да преустановим използването им за конкретни цели или за всички цели/;

– право на преносимост /в определени случаи, бихте могли да поискате да предоставим Вашите лични данни в структуриран, широко използван и пригоден за машинно четене формат или данните да бъдат директно „прехвърлени“ към друг администратор/;

– на право на възражение срещу директния маркетинг /Не е нужно да мотивирате подобно желание. То ще бъде уважено без излишно забавяне от наша страна/;

– право на жалба до Комисията по защита на личните данни. Без да ограничаваме или засягаме правото Ви на жалба до регулаторния орган, призоваваме Ви в случай, че считате, че има някаква нередност, първо да се свържете с нас и Ви уверяваме, че сигналът/искането Ви ще бъдат взети под сериозно внимание.

Ако имате нужда от допълнително разясняване, или пък искате да упражните някое от своите права, моля свържете се с нас на: admin@overcomebulimia.com 

8. Актуализиране на информация

Молим да ни уведомите, ако личната ви информация, която съхраняваме, има нужда да бъде поправена или актуализирана.

9. Бисквитки  (COOKIES)

Нашият уебсайт използва бисквитки. Бисквитката е файл, който съдържа идентификатор (низ от букви и цифри), който се изпраща от уеб сървър към уеб браузър и се съхранява от браузъра. След това идентификаторът се изпраща обратно към сървъра всеки път, в който браузъра поисква страница от сървъра. Бисквитките могат да бъдат или „настойчиви“ бисквитки, или бисквитки „за сесия“: настойчивата бисквитка ще бъде съхранявана от уеб браузър и ще остане валидна до срока си на годност, освен ако не бъде изтрита от потребителя преди този срок да изтече; от друга страна, бисквитката за сесия ще изтече в края на потребителската сесия, когато уеб браузърът бъде затворен. Обикновено бисквитките не съдържат никаква информация, която може да идентифицира потребителя, но личната ви информация, която ние съхраняваме, може да бъде свързана с информацията, която се съхранява и се получава от бисквитките. Ние използваме бисквитки и настойчиви, и за сесия, в нашия уебсайт.

 1. Имената на бисквитките, които използваме в уебсайта ни, и целта, поради която те се използват, са изложени отдолу:
  • използваме Google Analytics и Adwords и др. в уебсайта си, за да разпознаваме компютър, когато един потребител посещава уебсайта, подобрява използваемостта на уебсайта, анализира употребата на уебсайта, администрира уебсайта, предотвратява измама, за да подобри сигурността на уебсайта, персонализира уебсайта за всеки потребител, цели се в рекламите, които може да не са в интерес на конкретните потребители;
 2. Повечето браузъри ви позволяват да откажете приемането на бисквитки – например:
  • в Internet Explorer (версия 10) можете да блокирате бисквитки, използвайки наличните настройки за боравене с надхвърлянето, като натиснете “Tools (Инструменти)”, “Internet Options (Интернет опции)”, “Privacy (Поверителност)” и след това “Advanced (Специални)”;
  • във Firefox (версия 24) можете да блокирате всички бисквитки като натиснете “Tools”, “Options”, “Privacy”, избирайки “Use custom settings for history (Използвай персонализирани настройки за историята)” от спускащото меню и като премахнете отметката на “Accept cookies from sites (Приеми бисквитки от сайтовете)”;
  • в Chrome (версия 29) можете да блокирате всички бисквитки като влезете в менюто “Customize and control (Персонализиране и контрол)” и натиснете “Settings (Настройки)”, “Show advanced settings (Покажи специализирани настройки)” и “Content settings (Настройки на съдържанието” и след това изберете “Block sites from setting any data (Блокирай задаването на всякакви данни от сайтовете” под заглавието “Cookies (Бисквитки)”.

Блокирането на всички бисквитки ще има отрицателно влияние върху използваемостта на много сайтове. Ако блокирате бисквитките, няма да можете да използвате всички свойства на уебсайта ни.

3. Можете да изтриете бисквитки, които вече се съхраняват в компютъра ви – например:

  •  в Internet Explorer (версия 10) трябва ръчно да изтриете файловете на бисквитките (можете да намерите инструкции за това тук;
  •  във Firefox (версия 24) можете да изтриете бисквитки като натиснете “Tools”, “Options” и “Privacy”, след това да изберете “Use custom settings for history (Използвай персонализирани настройки за историята)”, да натиснете “Show Cookies (Покажи бисквитки” и след това да натиснете “Remove All Cookies (Премахни всички бисквитки”;
  •  в Chrome (версия 29) можете да изтриете всички бисквитки като влезете в менюто “Customize and control (Персонализиране и контрол)” и натиснете “Settings”, “Show advanced settings” и “Clear browsing data (Изчисти данните за сърфирането”, след това изберете “Delete cookies and other site and plug-in data (Изтрий бисквитки и всички други плъгин данни и тези на сайта)” преди да натиснете “Clear browsing data.”

Изтриването на бисквитките ще има отрицателно влияние върху използваемостта на много уебсайтове.

Може да харесаш още:

happy girl
За щастието и нещастието

Щастието не е моментна емоция, а способност да се наслаждаваш на живота, с всичките му различия, красоти и недостатъци. Защото настроенията се сменят.

5 мита за булимията

Информацията по темата е изключително малко, особено в България, и е не винаги вярна. Ето защо реших да споделя най-разпространените 5 мита за булимията.

Пристрастени ли сме към сладкото?

Напълно е възможно да сме пристрастени към сладкото. Днес мисля да ви разкажа как да преодолеете тази зависимост, без да се отказвате от десертите.